Rakvere Lihaühistu

Rakvere Lihaühistu on asutatud 30.05.2012 eesmärgiga koondada võimalikult suur osa Virumaa veisekasvatajatest toetamaks läbi ühistegevuse ja ühistulise tegevuse nende konkurentsivõimelist ja jätkusuutlikku äritegevust.

Rakvere Lihaühistu lähtub oma tegevuses ühistulisest mõtteviisist ning ühistegevuse põhiväärtustest, milleks on:

 • usaldus,
 • läbi koostöö võrdne panustamine ühistu tegevusse,
 • läbipaistvus,
 • liikmete kontroll ühistu tegevuse üle,
 • liikmetele maksimaalse majandustulemuse saavutamine.

Rakvere Lihaühistu koondab suure osa Virumaa veisekasvatajatest.

Rakvere Lihaühistu ühendab erineva suurusega Virumaa veisekasvatajaid, koondades suurt osa Virumaa veisekasvatajatest ning olles üheks suurimaks veisekasvatajaid ühendavaks regionaalseks ühistuks. Rakvere Lihaühistu liikmete kasvatatav piimaveiste arv on umbes 4 700 ning lihaveiste oma 800-900. Käesoleval hetkel on Rakvere Lihaühistul 28 liiget. Rakvere Lihaühistu ja Rakvere Lihaühistu liikmed annavad Lääne- ja Ida-Virumaal aastaringselt tööd umbes 450-le inimesele.

Rakvere Lihaühistu eesmärkideks on:

 • veisekasvatajate huvide ühendamine;
 • läbi liikmete ühise tegevuse nende majandamise ja äritegevuse toetamine teenuste osutamisega;
 • ühistegevuse ja hangete abil loomade turustamisel ning tootmissisendite sisseostmisel paremate tingimuste saavutamine;
 • veisekasvatuse edendamine ning loomakasvatuse järjepidev arendamine;
 • ühistulise mõtteviisi levitamine ja propageerimine.

Rakvere Lihaühistu tegevusaladeks on:

 • ühine veiste ja vasikate ost ning müük;
 • ühine tõuloomade ost ja müük;
 • teenuste osutamine ühistu liikmetele tootmiseks vajalike seadmete, materjalide, söötade, väetiste jm. soetamisel;
 • täiendõppe korraldamine ja konsultatsioonide andmine ühistu liikmetele.
Rakvere Lihaühistu on tunnustatud tootjarühm ning on saanud toetust MAK meede 9.1.2. raames.

Rakvere Lihaühistu | Mõisa 22 Piira küla 46607 Vinni vald  | tel: 322 7870 | e-post: info@rlu.ee

Scroll to Top