Astu liikmeks

Rakvere Lihaühistu liikmeks astumiseks on vaja läbida järgmised sammud: 

1. Tutvuge Rakvere Lihaühistu põhikirjaga, mille leiate Rakvere Lihaühistu kodulehelt www.rlu.ee/meie/pohikiri.
2. Andke Rakvere Lihaühistu juhatajale, kelle kontaktandmed leiate Rakvere Lihaühistu kodulehelt www.rlu.ee/kontakt, teada huvist astuda Rakvere Lihaühistu liikmeks.
3. Vestlus Rakvere Lihaühistu juhatajaga, et teaksite, millise organisatsiooniga liitute.
4. Vajalik on 2 (kahe) Rakvere Lihaühistu füüsilisest isikust liikme või juriidilisest isikust liikme seadusliku esindaja kirjaliku soovituse olemasolu, mille kohta tuleb märkida vajalikud andmed Rakvere Lihaühistu nõukogule esitatavale kirjalikule avaldusele Rakvere Lihaühistu liikmeks astumiseks.
5. Esitage kirjalik avaldus Rakvere Lihaühistu nõukogule Rakvere Lihaühistu liikmeks astumiseks. Rakvere Lihaühistu liikmeks astumise avalduse leiate Rakvere Lihaühistu kodulehelt www.rlu.ee, kust saate selle alla laadida, vajutades SIIA või see saadetakse Teile elektronposti teel, kui Te saadate vastavasisulise elektronkirja elektronpostiaadressile info@rlu.ee. Täidetud Rakvere Lihaühistu liikmeks astumise avaldus tuleb Teil saata digitaalselt allkirjastatult elektronpostiaadressile info@rlu.ee või omakäeliselt allkirjastatuna paberkandjal kohale toimetada Rakvere Lihaühistu kontorisse postiaadressiga Ringtee 4 Taaravainu küla Rakvere vald Lääne-Virumaa 44420. Surnud liikme pärijal või juriidilisest isikust liikme õigusjärglasel tuleb Rakvere Lihaühistu liikmeks astumise avaldusele lisada vastavalt kas pärimisõiguse tunnistus või pärijate notariaalselt tõestatud kokkulepe või ühinemis- või jagunemisleping või jagunemiskava (vaata selles osas Rakvere Lihaühistu põhikirjas sätestatut).
6. Rakvere Lihaühistu juhataja koos Rakvere Lihaühistu nõukogu liikmetega külastab Rakvere Lihaühistu liikmeks astuda soovivat ettevõtet kohapeal hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul Rakvere Lihaühistu nõukogule Rakvere Lihaühistu liikmeks astumise avalduse esitamise päevast arvates.
7. Pärast Rakvere Lihaühistu nõukogu poolt Rakvere Lihaühistu liikmeks vastuvõtmise otsust tuleb tasuda Rakvere Lihaühistu osakapitali osamaks summas 320 € (kolmsada kakskümmend eurot) hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul pärast Rakvere Lihaühistu nõukogu poolt tehtud Rakvere Lihaühistu liikmeks vastuvõtmise otsust, välja arvatud pärijal ja juriidilisest isikust õigusjärglasel. Tasutud Rakvere Lihaühistu osakapitali osamaks on õigus Rakvere Lihaühistu st väljaastumisel või –arvamisel tagasi saada vastavalt Rakvere Lihaühistu põhikirjas sätestatule.

Rakvere Lihaühistu liikmeks astumise protsessi kirjeldus on kinnitatud 10.01.2017. a toimunud Rakvere Lihaühistu nõukogu koosoleku otsusega. 

Rakvere Lihaühistu | Mõisa tn 22 Piira küla 46607 Vinni vald| tel: 322 7870 | e-post: info@rlu.ee

Scroll to Top